Proiect tehnic pentru arhitectura

Un proiect arhitectura casa complet implica urmatoarele faze:

– tema de proiectare si obtinerea certificatului de urbanism;
– anteproiectul
– documentatia necesara obtinerii avizelor impuse prin certificatul de urbanism
– proiectul tehnic si detalii de executie P.T.-D.E.
– documentatia tehnica pentru autorizatia de construire D.A.T.C.
– urmarire de santier

450,00 lei

5%

Suma fond necesar 9.750,00 lei ...

Suma fond necesar ramas: 9.300,00 lei

2 Fondatori

SKU: CL-001 Categorie:
   

Descriere

Elaborarea proiectului se face conform temei de proiectare stabilita de catre beneficiar. Aceasta determina conceptia de realizare a unei constructii, exprimând intentiile investitionale, solicitarile functionale si alte optiuni ale beneficiarului, completate si definitivate cu conditionarile tehnico-urbanistice generate de amplasament, coroborate cu prevederile din legislatia si normativele tehnice în vigoare, stabilite în colaborare cu arhitectul-sef de proiect si, dupa caz, cu alti specialisti. CERTIFICATUL DE URBANISM : In aceasta faza este necesara obtinerea certificatului de urbanism (C.U.), act eliberat de Primaria / Consiliul local de care apartine terenul in cauza. Prin C.U. se stabilesc reglementarile urbanistice corespunzatoare amplasamentului (regimul juridic, economic, tehnic, acorduri/ avize, proiecte, studii si alte documentatii).Existenta certificatului de urbanism este obligatorie pentru elaborarea fazelor urmatoare de proiectare : anteproiect, proiect ethnic, documentatii de avizare si autorizare de construire etc.

Meniu